Αφιερώματα xoreytis.gr

  • “Χορός είναι η έκφραση της ψυχικής κατάστασης του ατόμου μέσω ρυθμικών κινήσεων. Μ’ άλλα λόγια ο χορός είναι η ομιλία της ψυχής, το αποτέλεσμα αρμονικής συνεργασίας σωματικών κινήσεων, ψυχικού κόσμου και ρυθμικών συνδυασμών.” Χορευτής είναι το άτομο που κινεί το σώμα του στο ρυθμό της μουσικής. Είναι ελεύθερος να επιλέξει