ΚΙΣΣΟΥΣΑ – ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΖΙΟΥ

ΚΙΣΣΟΥΣΑ – ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΖΙΟΥ

Ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μαζίου – Κισσούσα, δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2013.

Το όνομα του συλλόγου μας προέρχεται από την πηγή Κισσούσα, που βρίσκεται στην αρχαία πόλη της Αλιάρτου.

Διεύθυνση :
Μάζι Αλιάρτου

Τηλέφωνο Επικοινωνίας :
6985873299