Λύκειον των Ελληνίδων Κορωπίου

Λίγα Λόγια για το Λύκειο

Το Λύκειο των Ελληνίδων Παραρτήματος Κορωπίου ιδρύθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1973.

Ιδρύτρια του Παραρτήματος είναι η αείμνηστη Μαίρη Γκίκα-Ρομπόκου, του οποίου υπήρξε η πρώτη πρόεδρος. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της το Λ.Ε.Κ. εμπλουτίστηκε με αυθεντικό λαογραφικό υλικό και έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον για την αναβίωση των τοπικών εθίμων.

Το έργο του Λυκείου εκτείνεται σε πολλούς τομείς της εθνικής και κοινωνικής ζωής. Αποτέλεσμα της πολύχρονης και συστηματικής εργασίας των Μελών του Δ.Σ. είναι η απόκτηση μιας πλούσιας συλλογής από αυθεντικές ενδυμασίες αλλά και πιστά αντίγραφα αυτών, που καλύπτουν αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Οι φορεσιές αυτές δεν έχουν μόνο μουσειακή αξία, αλλά αποκτούν ζωή και κίνηση όταν τις φορούν τα Μέλη των χορευτικών μας ομάδων.

Στην αίθουσά μας παραδίδονται κάθε Δευτέρα και Σάββατο, μαθήματα παραδοσιακών χορών και τραγουδιού.

Χοροδιδάσκαλοι: Φώτης Αυγέρης και Σταυρούλα Τσούτση
Δάσκαλος τραγουδιού: Γιάννης Παυλόπουλος

Διεύθυνση :
Βασιλέως Κων/νου 160 & Πτ/ρχου Γκιόκα
Κορωπί

Υπεύθυνη Συλλόγου :
Σταυρούλα Τσούτση
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

Τηλέφωνο Επικοινωνίας :
6987285137